W zgodzie z Tradycją - Szkoła YIN-YANG
 

System nauczania Szkoły YIN-YANGGrupa początkująca Tai Chi
(pierwszy rok treningów)

Jest to grupa dla osób poszukujących sposobów na uzdrowienie ciała, zwiększenie poziomu witalności oraz pragnących poznać podstawy tradycyjnej wewnętrznej sztuki walki, jaką jest Tai Chi. Aspekt bojowy Tai Chi jest traktowany marginalnie (tylko jako pomoc w zrozumieniu ruchów formy).
TAI CHI SNAKE STYLE, W PIERWSZYM ROKU TRENINGU, JEST SPECJALISTYCZNIE UKIERUNKOWANE NA KOREKTĘ I UZDROWIENIE KRĘGOSŁUPA.

Tematy zajęć:
- praca nad uzdrowieniem i usprawnieniem kręgosłupa
- ćwiczenia uelastyczniające i odblokowujące ciało
- trening rozluźnienia mięśni ramion i barków
- ogólna teoria przepływu energii przez ciało
- podstawowe pozycje i poruszanie Tai Chi Snake Style
- teoria postawy oraz korekta sylwetki
- trening zwiększający świadomość ciała
- ćwiczenia przygotowujące do nauki formy ręcznej
- nauka formy ręcznej - I część
- trening różnych aspektów formy ręcznej
- masaż energetyczny.

Ważne! Jeżeli chcesz poważnie zająć się tematyką Tai Chi - zalecam treningi min. 2-4 razy w tygodniu (w tym - samodzielnie)!
Tai Chi Snake Style jest systemem, który prowadzi do transformacji całego ciała - dlatego, jeśli nie poświęcisz treningowi za dużo czasu - nie oczekuj wyraźnych i szybkich efektów. Warto więc praktykować systematycznie - ważne jest to zwłaszcza w grupie początkującej, gdzie pierwsze miesiące treningów są kluczem do przemiany ciała i nauki charakterystycznego dla tego stylu poruszania się.  Regularny i częsty trening staje się również istotny przy pogłębionej praktyce zaawansowanej - tutaj wymagane jest codzienne "doświadczanie" tematu Snake Style (szczegóły - u instruktorki).

Iza Paletko


Grupa początkująca - kontynuacja i przygotowanie do egzaminu
(drugi rok treningów)

Osoby, które wracają do treningu po przerwie wakacyjnej (ćwiczące minimum jeden sezon treningowy październik-czerwiec), kontynuują pracę w grupie początkującej i przygotowują się do egzaminu.

Treningi skupiają się na:
- pracy z poznanym dotychczas materiałem (szlifowanie, korekta błędów itp)
- doskonaleniu formy ręcznej Tai Chi (część I)
- stałym usprawnianiu ciała i relaksacji.
Dochodzi:
- pogłębiona korekta sylwetki ("intencja skoku" oraz praca z rozluźnieniem i "opuszczeniem" miednicy)
- trening zastosowań bojowych (podstawy)
- podstawowy trening centrowania
- praca polegająca na korygowaniu osób początkujących (dotyczy samych podstaw: pozycje, układy ciała itp)
- przygotowanie materiału do egzaminu
- więcej pracy samodzielnej.

Zajęcia w tej grupie przewidziane są dla osób:
- które zakończyły etap początkowy (około 8, 9 miesięcy treningu w grupie początkującej)
- które podchodzą do egzaminu do grupy średniozaawansowanej I
- także dla tych, którzy przerwali swoją przygodę z Tai Chi Snake Style i chcieliby powrócić do treningów.


Grupa średniozaawansowana Tai Chi - poziom I
Uczęszczać do niej mogą wszystkie osoby zainteresowane pogłębianiem treningu Snake Style jako sztuki walki oraz większym nastawieniem na trening wewnętrzny. Warunkiem uczestnictwa jest przejście, minimum półtorarocznego treningu w grupie początkującej i zaliczenie egzaminu na I poziom średniozaawansowany.

Trening średniozaawansowany Tai Chi wymaga systematyczności i konsekwencji, dlatego też osoby, które (pomimo zaliczenia egzaminu na poziom średni) nie będą regularnie uczęszczać na zajęcia - zostaną automatycznie wykreślone z grupy średniozaawansowanej. Osoby te mogą uczęszczać na zajęcia grup początkujących, a przejście do grupy starszej będzie weryfikowane ponownym egzaminem.

 

 

Tematy zajęć - grupa średniozaawansowana I:
- pogłębiony trening ogólnorozwojowy ciała
- pogłębiona teoria struktury człowieka i zasad energetycznych
- pogłębiony trening relaksacji
- trening szabli
- forma z szablą
- pogłębiony trening różnych aspektów formy ręcznej
- trening kopnięć
- trening zastosowań bojowych
- centrowanie
- Pchające Dłonie (1, 2)
- forma ręczna (II część)
- Podstawowe Zasady Tai Chi (4)
- wprowadzenie w trening samodzielny (zwiększanie samoświadomości).

Ważne! Grupy średnie zobowiązane są do noszenia odpowiedniego stroju treningowego - INFO TUTAJ

Na prawej nogawce spodni Tai Chi musi być naszyty jeden biały pasek (instrukcje u nauczyciela).

Ważne! W grupie tej rozpoczynamy trening z szablą - należy samodzielnie zakupić drewnianą szablę chińską. ZABRONIONE są szable metalowe. Szablę można zamówić m.in.  w Szkole (minimum 5,6 osób), lub nabyć samodzielnie w dowolnym miejscu. Szabla musi być dobrze wyważona (instrukcje u nauczyciela).
Grupy średnie zobowiązane są do noszenia odpowiedniego stroju treningowego - INFO TUTAJ


Ważna informacja!
Raz w miesiącu odbywają się treningi indywidualne. Ich zadaniem jest wprowadzenie osób praktykujących Tai Chi w samodzielny trening, pogłębienie samoświadomości i głębsza korekta wybranych technik i tematów. Instruktor będzie przeprowadzał tylko wspólną rozgrzewkę, a pozostała część treningu będzie samodzielną praktyką (w parach, indywidualnie, z pomocą instruktora, lub większych grupkach). Zalecane jest noszenie zeszytu, aby zapisywać istotne informacje.

Przy okazji przypominam, że Tai Chi jest starożytnym systemem globalnego rozwoju, gdzie poprzez trening ciała zwiększa się świadomość, usprawnia umysł, pogłębia witalność, a tym samym odżywia energią naszego Ducha (w filozofii chińskiej - Shen).
Tai Chi to nie rekreacja ruchowa - to sztuka, artyzm ruchu, moc ciała i doskonałość umysłu.

Iza Paletko


Grupa średniozaawansowana Tai Chi - poziom II
Uczęszczać do niej mogą wszystkie osoby zainteresowane pogłębianiem treningu Snake Style jako sztuki walki oraz większym nastawieniem na trening wewnętrzny. Warunkiem uczestnictwa jest przejście, minimum 2-letniego treningu w grupie średniozaawansowanej I i zaliczenie egzaminu na II poziom średniozaawansowany.

Tematy zajęć - grupa średniozaawansowana II:
- wewnętrzne metody doskonalenia pozycji i technik Snake Style
- Pchające Dłonie (1, 2, 3)
- trening Dolnego Dan Tian
- trening szabli (więcej aplikacji bojowych)
- forma z szablą - szybkie tempo
- pogłębiony trening centrowania
- doskonalenie formy ręcznej (I i II część)
- techniki treningu "Pchających Dłoni"
- trening"scalenia ciała"
- Symbol Yin-Yang
- trening Jing
- trening Rolling (podstawy)
- Podstawowe Zasady Tai Chi (6)
- więcej informacji z zakresu filozofii Tai Chi.

Ważne! Grupy średnie zobowiązane są do noszenia odpowiedniego stroju treningowego - INFO TUTAJ
Na prawej nogawce spodni Tai Chi muszą być naszyte dwa białe paski (instrukcje u nauczyciela).

Ważna informacja! Minimum raz w miesiącu odbywają się treningi indywidualne. Ich zadaniem jest wprowadzenie osób praktykujących Tai Chi w samodzielny trening, pogłębienie samoświadomości i głębsza korekta wybranych technik i tematów. Instruktor będzie przeprowadzał tylko wspólną rozgrzewkę, a pozostała część treningu będzie samodzielną praktyką (w parach, indywidualnie, z pomocą instruktora, lub większych grupkach). Zalecane jest noszenie zeszytu, aby zapisywać istotne informacje.

Przy okazji przypominam, że Tai Chi jest starożytnym systemem globalnego rozwoju, gdzie poprzez trening ciała zwiększa się świadomość, usprawnia umysł, pogłębia witalność, a tym samym odżywia energią naszego Ducha (w filozofii chińskiej - Shen).
Tai Chi to nie rekreacja ruchowa - to sztuka, artyzm ruchu, moc ciała i doskonałość umysłu.

Iza Paletko


Grupa zaawansowana Tai Chi
Do grupy tej przechodzą wyłącznie osoby uczęszczające REGULARNIE na treningi, które przeszły podstawowy i średniozaawansowany (poziom I i II) trening Snake Style (minimum 4-5 lat treningów) i opanowały na wysokim poziomie materiał z w/w grup. Wyznacznikiem tego będzie egzamin na poziom zaawansowany - do egzaminu mogą podchodzić osoby wskazane przez instruktorkę.
Dotyczy to oczywiście osób, które są zainteresowane bojowym aspektem Tai Chi oraz są ukierunkowane na rozwinięcie Iron in Cotton.

Tematy zajęć - grupa zaawansowana:
- aplikacje bojowe I i II cz. formy ręcznej
- trening Peng Lu Ji An
- trening Rolling
- przygotowanie do treningu samoobrony
- walka szablą
- trening energii
- trening Snake Chi Kung
- Pchające Dłonie (1, 2, 3, 4, 5)
- Podstawowe Zasady Tai Chi (10)
- zaawansowany trening centrowania (sparring Tai Chi)
- rozwinięcie tematu medycyny i filozofii chińskiej.

Etap kolejny:
- zaawansowane aplikacje bojowe
- ekstremalny trening relaksacji i kanałów energetycznych
- zaawansowany trening "Pchających Dłoni"
 


Grupa SANDA (trening sprawnościowo-bojowy)
Zajęcia przeznaczone DLA KAŻDEGO! Dedykowane tym wszystkim, którzy chcą poprawić swoją sprawność, rozsądnie, a zarazem intensywnie popracować nad swoją kondycją i wytrzymałością, wzmocnić mięśnie, ścięgna i stawy.

Dla osób z grup średniozaawansowanych Tai Chi - możliwość dodatkowego, półgodzinnego treningu bojowego Tai Chi.

Tematy zajęć - grupa SANDA (dla wszystkich):
- praca nad usprawnieniem ciała (trening ogólnorozwojowy)
- podstawowy trening kondycyjny (łagodny i średniozaawansowany)
- wzmacnianie mięśni i ścięgien
- ćwiczenia uelastyczniające i rozciągające
- trening zwiększający świadomość ciała.

Dodatkowy trening bojowy Tai Chi (dla osób z grup średnich Tai Chi):
- aplikacje bojowe Tai Chi
- centrowanie
- trening kondycyjny (średniozaawansowany i zaawansowany)
- trening z kijem.
 Tematy egzaminów do poszczególnych grup - TUTAJ


Instruktorka główna: Izabela E. Paletko
Asystenci instruktorki: Marek Malina, Ryszard Bonarek, Agnieszka Prokop.

Kontakt
Terminy i miejsca zajęć
Regulamin

Ważne! Jeżeli chcesz poważnie zająć się tematyką Tai Chi - zalecam treningi min. 2-4 razy w tygodniu (w tym - samodzielnie)!
Tai Chi Snake Style jest systemem, który prowadzi do transformacji całego ciała - dlatego, jeśli nie poświęcisz treningowi za dużo czasu - nie oczekuj wyraźnych i szybkich efektów. Warto więc praktykować systematycznie - ważne jest to zwłaszcza w grupie początkującej, gdzie pierwsze miesiące treningów są kluczem do przemiany ciała i nauki charakterystycznego dla tego stylu poruszania się.  Regularny i częsty trening staje się również istotny przy pogłębionej praktyce zaawansowanej - tutaj wymagane jest codzienne "doświadczanie" tematu Snake Style (szczegóły - u instruktorki).