W zgodzie z Tradycją - Szkoła YIN-YANG
 

Regulamin Szkoły YIN-YANG


1. Regulamin zajęć Tai Chi, Chi Kung, Sanda, Treningi Kobiet

2. Regulamin obozów i szkoleń wyjazdowych

3. DEKLARACJA CZŁONKOWSKA: pobierz

4.
Strój treningowy i akcesoria dodatkowe


Polityka prywatności
RODO


Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jest firma Izabela Paletko HARMONICA z siedzibą w: Staniątki 58, 32-005 Niepołomice; osoba odpowiedzialna: Izabela Paletko, e-mail:
bagua@op.pl;
2.
podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rezerwacji miejsca i uczestnictwa w zajęciach, warsztatach, kursach i innych szkoleniach, organizowanych przez firmę Izabela Paletko HARMONICA;
3. dane będą przetwarzane w celu organizacji warsztatów, spotkań (grupowych i indywidualnych), wykładów, zajęć i innych szkoleń, zgodnie z formami działalności firmy Izabela Paletko HARMONICA oraz w celu przesyłania wiadomości związanych z organizacją tych przedsięwzięć;
4. podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
5. Administrator danych osobowych może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych innemu podmiotowi - na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (dotyczy księgowości, wystawiania faktur, korespondencji papierowej itp poczynań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej);
6. Jednocześnie zapewniam, że Administrator nie wykorzystuje danych osobowych w celach innych niż przewidziane prawem, nie sprzedaje Pani/Pana danych osobowych, ani też nie przekazuje ich w żaden inny sposób, jakimkolwiek nieupoważnionym podmiotom. Administrator \przetwarza Państwa dane tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne i dba o ich bezpieczeństwo;
7.
posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
8. dane osobowe będą przechowywane w bazie Administratora na zabezpieczonym dysku,  przez czas funkcjonowania bazy danych, chyba że wcześniej zrezygnuje Pani/Pan z otrzymywania wiadomości, co spowoduje usunięcie danych z bazy mailingowej;
9.
ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Wskazuję również dane organu nadzorczego, do którego możecie Pani/Pan złożyć skargę w razie uznania, że przetwarzam dane w sposób niezgodny z przepisami prawa: Generalny Inspektor Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.