Tai Chi Tradycyjne - Szkoła Yin Yang
 

Egzaminy Tai Chi


ISTOTNE!
Egzamin nie jest tylko "zaliczeniem" dotychczasowego etapu nauki. Jest to również jeden
z najważniejszych treningów w ciągu całego roku, ponieważ każdy z uczestników otrzymuje indywidualne, szczegółowe korekty - w zasadzie jest to trening indywidualny.
Nawet jeśli dana osoba nie zda egzaminu, to otrzyma bardzo dużo informacji, które może wykorzystać w dalszym treningu, aby doskonalić się w sztuce Tai Chi i pogłębianiu samoświadomości.
Jeśli podchodzisz do egzaminu Tai Chi - zostaw Ego za drzwiami sali.
 

Egzamin na poziom I średniozaawansowany

Do egzaminu mogą podchodzić wyłącznie osoby wyznaczone przez instruktora prowadzącego. Osoby te muszą
przejść kilkumiesięczny trening poziomu podstawowego i znać I część formy ręcznej Snake Style.

Egzaminatorka główna - Izabela E. Paletko
Egzaminatorzy pomocniczy - Marek Malina, Ryszard Bonarek, Małgorzata Daniłow
Termin egzaminu
-  29 września 2017 (piątek) ; godz. 18:00-22:00
Miejsce: os. Dywizjonu 303, Szkoła Społ. Nr 3
Opłata za egzamin - 40 zł
Egzaminy powtórkowe - 30 zł

Tematy egzaminu:

Część teoretyczna (test pisemny):
- Anatomia
- budowa miednicy (najważniejsze stawy, podstawowe mięśnie okolicy - w ogólnym zarysie, zasady ruchu
i ustawienia w pozycji Snake Style) ZOBACZ TABLICE ANATOMICZNE
Uwaga! W przypadku anatomii - trzeba wykazać minimum zaangażowania i samemu poszukać podstawowych informacji na powyższe tematy.

Część praktyczna:
- I część formy ręcznej Snake Style
Sprawdzane będzie: kolejność i precyzja ruchów, szerokość pozycji, umiejętność rozciągania kręgosłupa
w odcinku krzyżowo-lędźwiowym w pozycjach statycznych (na końcu każdego ruchu), opuszczanie łokci (brak nadmiernego unoszenia ramion i barków).
Nieznajomość KOLEJNOŚCI ruchów formy dyskwalifikuje całkowicie.

- Poruszanie do przodu w pozycji "Otoczenie Kolana"
- Poruszanie do przodu w pozycji "Łapanie Wróbla za Ogon" (inaczej "lusterko")
- Poruszanie do tyłu - "Ściągnięcie"
Sprawdzane będzie: poprawność wykonania, szerokość pozycji, umiejętność rozciągania kręgosłupa
w odcinku krzyżowo-lędźwiowym w pozycjach statycznych (na końcu każdego ruchu), poprawny skręt kręgosłupa, rozluźnienie ramion i barków, poprawne ustawienie stóp, stanie na jednej nodze (min.w 90%).

- Ćwiczenia skrętów ramion/kręgosłupa
Sprawdzane będzie: dokładność wykonania, brak nadmiernego unoszenia ramion i barków, rozluźnienie pleców i ramion, poprawne ustawienie miednicy (brak rotacji w ćwiczeniu oraz jej "opuszczenie"
i rozluźnienie)

Egzamin można powtórzyć - po wcześniejszym uzgodnieniu z instruktorką prowadzącą, w wyznaczonych przez nią terminach.

 


Egzamin na poziom II średniozaawansowany

Egzaminator główny
- Izabela E. Paletko
Termin egzaminu
-  wkrótce ; godz. 18:00 (możliwa ewentualna kontynuacja)
Miejsce: os. Dywizjonu 303, Szkoła Społ. Nr 3
Opłata za egzamin - 45 zł

Do egzaminu mogą podchodzić wyłącznie osoby wyznaczone przez instruktorkę (Izabela E. Paletko). Jednym z warunków uczestnictwa w egzaminie jest regularne (przez okres co najmniej roku) uczęszczanie na zajęcia grup średniozaawansowanych (2x w tygodniu).
Osoby te muszą być zainteresowane rozwijaniem się w kierunku Tai Chi jako wewnętrzna sztuka walki i filozofia życia.

Tematy egzaminu:

Część teoretyczna (test pisemny):
- Anatomia klasyczna i medycyna chińska
- podstawowa budowa większości stawów (elementy składowe) ZOBACZ TABLICE ANATOMICZNE
- kierunek naturalnego obiegu energetycznego w 2 kanałach głównych ("Zarządzającym" - Główny Regulator Tylny GRT i "Poczęcia" - Główny Regulator Przedni GRP)
- lokalizacja punktów: trzy Dan Tian, Baihui, Mingmen, Huiyin
Uwaga! W przypadku anatomii i medycyny chińskiej - trzeba wykazać minimum zaangażowania i samemu poszukać podstawowych informacji na powyższe tematy, lub poruszyć ten temat na zajęciach.

- Filozofia
- cechy i właściwości jakości energetycznych Yin i Yang
- zastosowanie faz Yin/Yang w Tai Chi (zastosowania bojowe, pozycje Snake Style, oddychanie)
- jak wykorzystać oddech w treningu Tai Chi (zastosowanie różnych typów oddechu)

Część praktyczna:
- I i II część formy ręcznej Snake Style
Sprawdzane będzie:
I część - synchronizacja rąk i nóg, rozluźnianie i opuszczanie miednicy w pozycjach statycznych, brak nadmiernego unoszenia ramion, intencja skoku, rozciągnięcie kręgosłupa, otwarcie barków, 100% ciężaru na jednej nodze.
II część - kolejność ruchów, szerokość pozycji, przekraczanie linii centralnej, precyzja i świadomość ruchów


- Forma z szablą (całość)
Sprawdzane będzie: kolejność ruchów, umiejętność poprawnego trzymania szabli, właściwe skierowanie ostrza, poprawność pozycji Snake Style.

- Obrona przed pchnięciem w linii centralnej (ćwiczenie z instruktorką)
Sprawdzane będzie: poprawne operowanie przenoszeniem ciężaru ciała (pozycja Snake Style), umiejętność pracy z Dolnym Dan Tian, umiejętność neutralizacji, umiejętna praca z oddechem, zakorzenienie.

- Centrowanie (ćwiczenie z instruktorką):
- boczne ustawienie (atak na jedną rękę w staniu bokiem)
- centrowanie na łokcie, krótki dystans (tylko obrona)
Sprawdzane będzie: umiejętność zachowania własnego centrum (stabilność), brak napięcia i używania mięśni (jest to kluczowy element całego egzaminu, który pokazuje umiejętność pracy wewnętrznej, zastosowanie wyczucia, wewnętrzny spokój i brak chęci rywalizacji), umiejętność zastosowania technik centrowania Tai Chi ("kula energetyczna", ruchy spiralne, neutralizacja poprzez rozluźnienie, sztuka "bierności", neutralizacja poprzez "przekierowanie" siły przeciwnika itp).

Egzamin można powtarzać wielokrotnie - po wcześniejszym uzgodnieniu z instruktorką prowadzącą,
w wyznaczonych na egzamin terminach.


Egzamin na poziom zaawansowany

Egzaminator główny - Izabela E. Paletko
Termin egzaminu
-  wkrótce
Miejsce: os. Dywizjonu 303, Szkoła Społ. Nr 3; godz. 18:30 (możliwa ewentualna kontynuacja)
Opłata za egzamin - 50 zł

Do egzaminu mogą podchodzić wyłącznie osoby wyznaczone przez instruktorkę (Izabela E. Paletko). Jednym z warunków uczestnictwa w egzaminie jest regularne (przez okres co najmniej roku) uczęszczanie na zajęcia grupy II średniozaawansowanej.
Osoby te muszą być zainteresowane rozwijaniem się w kierunku Tai Chi jako wewnętrzna sztuka walki i filozofia życia oraz treningiem budowania Iron in Cotton.

Tematy egzaminu:
więcej informacji przed egzaminem...

Część teoretyczna (test pisemny):
informacja przed egzaminem...

Część praktyczna:
- II część formy ręcznej Snake Style
Sprawdzane będzie: precyzja ruchu, umiejętność rozluźniania i "opuszczania" miednicy w pozycjach statycznych (na końcu każdego ruchu), scalenie ciała, rozluźnienie globalne, płynność ruchu.

- Forma z szablą (całość) - szybkie tempo
Sprawdzane będzie: płynność ruchów, właściwe skierowanie ostrza, poprawność pozycji Snake Style, zrozumienie ruchów, siła i dynamika.

- Trzy aplikacje bojowe formy z szablą
więcej informacji przed egzaminem...

- Pięć wybranych aplikacji bojowych I części formy ręcznej
Sprawdzane będzie: zrozumienie zastosowania bojowe danego ruchu, jak największe rozluźnienie ramion przy wykonywaniu ćwiczenia (posługiwanie się techniką, zamiast siłą), poprawne operowanie przenoszeniem ciężaru ciała (pozycja Snake Style), umiejętność zastosowania ruchu spiralnego.

- Pchnięcie i obrona w linii centralnej (ćwiczenie z instruktorką)
Sprawdzane będzie: zrozumienie zastosowania bojowe danego ruchu, jak największe rozluźnienie ramion przy wykonywaniu ćwiczenia (posługiwanie się techniką, zamiast siłą), poprawne operowanie przenoszeniem ciężaru ciała (pozycja Snake Style), umiejętność pracy z Dolnym Dan Tian, zakorzenienie, umiejętność neutralizacji, umiejętna praca z oddechem.

- Centrowanie (krótki sparring) - ćwiczenie z instruktorką

Sprawdzane będzie: umiejętność zachowania własnego centrum (stabilność), brak napięcia i używania mięśni (jest to kluczowy element całego egzaminu, który pokazuje umiejętność pracy wewnętrznej, zastosowanie wyczucia, wewnętrzny spokój i brak chęci rywalizacji), umiejętność zastosowania technik centrowania Tai Chi ("kula energetyczna", ruchy spiralne, neutralizacja poprzez rozluźnienie, sztuka "bierności", neutralizacja poprzez '"przekierowanie" siły przeciwnika itp).

Egzamin można powtarzać wielokrotnie - po wcześniejszym uzgodnieniu z instruktorką prowadzącą,
w wyznaczonych na egzamin terminach.