W zgodzie z Tradycją - Szkoła YIN-YANG
 

Artykuły, informacje - Tai Chi i Chi Kung

 Linia przekazu Yang Snake Style

Yang Lu Chan
1799-1872
Yang Jian Hou
1839-1917
Yang Cheng Fu
1883-1936
Yang Shou Zhong
1910-1985

Sztukę Tai Chi Chuan, zgodnie z tradycją przekazywano przeważnie synowi, który w największym stopniu mógł przekazać swą wiedzę kolejnemu pokoleniu. Tak naprawdę tylko jedna osoba stawała się spadkobiercą stylu. W starożytnych Chinach Tai Chi było sztuką tajemną, gdzie tylko członkowie rodziny mogli ją poznawać.

Historia Snake Style
Yang Luchan (1799-1872), który był kreatorem stylu Yang nauczył się Tai Chi Chuan od rodziny Chen. Niezadowolony ze swojej praktyki udał się w góry Wutang w poszukiwaniu innego mistrza.
Gdy wrócił posiadał praktykę odmienną, z punktu widzenia pracy wewnętrznej. W taki sposób został stworzony Snake Style.

Luchan przeprowadza się do Beijing (Pekin) i staje się prywatnym nauczycielem ośmiu książąt mandżurskiej dynastii. Uzyskuje przydomek 8 książąt i osiąga dużą reputację – nazywany jest niezwyciężonym.
Od samego początku Yang Luchan i jego dwaj synowie uczą tylko niewielkiej części ich sztuki. Istnieje na to wiele świadectw historycznych. Ich potomek Yang Cheng Fu nie zadowala się wyłącznie nauczaniem części swojej wiedzy, przekształca wszystko w formę, która ma na celu wyłącznie nauczanie publiczne. Nazywa ją Stylem Tygrysa.

Yang Cheng Fu staje się poważnym propagatorem stylu Yang, a precyzyjniej mówiąc, stylu Yang zarezerwowanego dla szerokiej publiczności (na zewnątrz rodziny). W tym samym czasie prawdziwy przekaz rodziny Yang (praktyka oryginalna) zostaje przekazana wyłącznie jego pierworodnemu synowi Yang Sau Chung'owi.

Yang Sau Chung przekazuje Snake Style tylko swojemu pierwszemu disciplowi Ip Tai Tak.
Mistrz Ip Tai Tak spędza prawie 30 lat przy boku Yang Sau Chunga jako jego disciple i partner
w Pchających Dłoniach.
Na końcu swojego życia mistrz Ip przekazuje wiedzę swojemu drugiemu disciplowi Robertowi Boyd, który naucza Snake Style J.P. Blaise.

W niektórych kręgach panuje przekonanie, że prawdziwy przekaz rodziny Yang skończył się na Yang Sau Chung. Warto wspomnieć, że ćwiczył on z ojcem od wczesnego dzieciństwa i już w wieku 19 lat był ekspertem i kontynuatorem Yang Tai Chi Chuan. Czasem można usłyszeć, że Yang Sau Chung nie miał discipla, ponieważ urodziły mu się same córki. Patrząc pod tym kątem można by było się z tym zgodzić. Jednak Yang Sau Chung miał kilku disciplów spoza rodziny (Gin Soon Chu, Chu King Chung), lecz tylko jednemu przekazał sekret swej sztuki. Był nim Ip Tai Tak.
Mistrz Ip z kolei przekazał swoje Tai Chi Robertowi Boydowi, a ten Jamesowi Blaisowi.  
 

 

 

Yang Cheng Fu (po prawej) i jego syn Yang Sau Chung.
Szanghaj 1930.

Yang Zhen Ming i Ip Tai Tak (środkowy rząd)


Ip Tai Tak i Robert Boyd

          James P. Blaise

Nauczyciel James Blaise był prywatnym uczniem Roberta Boyd. Przez 2 lata cyklicznie przyjeżdżał do Polski, by nauczać Snake Style swoich prywatnych uczniów oraz by prowadzić ogólnodostępne seminaria.

James Blaise
Mieszka obecnie w Paryżu. Jest prywatnym uczniem Roberta Boyd, który należy do 6-tej generacji Stylu Yang. Był on disciplem (osobistym uczniem) mistrza Ip Tai Tak, który był przedstawicielem 5-tej generacji Stylu Yang. Ip Tai Tak był pierwszym disciplem Yang Sau Chunga (4-ta generacja stylu Yang), który był pierworodnym synem Yang Cheng Fu (3-cia generacja). Ip Tai Tak był nie tylko disciplem, ale również partnerem praktyki Yang Sau Chunga przez 30 lat. Pozostali disciple (Gin Soon Chu i Chu King Hung) byli tylko uczniami Yang Sau Chunga, a nie partnerami praktyki (co stanowi bardzo dużą różnicę).
Snake Style jest bojową formą stylu Yang, którą uczono tylko niewielu wybrańców. Ta właśnie forma była tajemniczym stylem walki rodziny Yang, ukrywanym przed wszystkimi przez okres pięciu generacji. Nikt nigdy nie słyszał o tym stylu, dopóki mistrz Ip Tai Tak nie pokazał go swojemu disciplowi, Robertowi Boyd. Snake Style jest praktyką bardzo odmienną od stylu Yang znanego obecnie. Jest zbudowany na bazie innych zasad wewnętrznych i posiada inny sposób poruszania się. Tylko ta metoda praktyki wiedzie do rozwoju rzeczywistej energii wewnętrznej. Natomiast to co rodzina Yang nauczała na zewnątrz zwane było Tiger Style, który był wyłącznie doskonałą gimnastyką dla zdrowia.
James P. Blaise o sobie: ”przed rozpoczęciem praktyki Snake Style, przez 15 lat ćwiczyłem Styl Tygrysa rodziny Yang i byłem prywatnym uczniem mistrza Chu King Hung. Od 16 roku życia praktykowałem wiele stylów walki zewnętrznych: Karate, White Crane, ShaoLin, Hung Gar, Viet vo dao, Taijitsu, itd. Jestem długoletnim praktykiem Zen. Przez wiele lat pracowałem nad różnorodnymi Taoistycznymi praktykami wewnętrznymi (obiegi energii, Daoyin, różne rodzaje oddychania, itp.).
Miałem również niezwykłą szansę być prywatnym uczniem mistrza Johna Wilsona (który jest Shinan 13-tym danem Bujinkan Tai jutsu - ten tytuł otrzymał on od samego Masaaki Hatsumi ) i nauczyć się od niego techniki zwanej: Combat Ki, która jest niczym innym jak Iron Shirt Chi Kung.

Yang Lu Chan - 1 generacja
Yang Yian Hou - 2 generacja
Yang Cheng Fu - 3 generacja
Yang Shou Chung - 4 generacja
Ip Tai Tak - 5 generacja
Robert Boyd - 6 generacja
James Blaise - 7 generacja
Prywatni uczniowie Jamesa Blaise w Polsce:
Antoni Żoczek, Iwona Wojciechowska, Izabela E. Paletko, Maciej Stawicki